J
JavaZone 2020
9–10 Sep 2020
  Oslo Oslo 
M
MVP Dagen 2020
8 Oct 2020
  Oslo Oslo 

MVP dagen sitt hovedmål er å dele relevant informasjon på en forståelig måte med høyt fokus på Norske organisasjoner og IT arbeideres behov og hverdag.

Med praktiske råd og tips basert på erfaringer fra noen av Norges beste og mest erfarne Microsoft sky mennesker vet vi at vi kan lage en dag som vil gi godt utbytte til alle deltagere.

Årets tema er "2020 what MS can do for you: Going beyond 365".

1–4 of 4 events

Didn’t find your event?

Suggest event

We will add it as soon as possible to our platform.